Adatkezelési tájékoztató


Kedves Pácienseim!

A koronavírus járvány miatt a gyógytorna konzultációt online tudom elvégezni. A gyógytornász konzultálni tud az otthon lévő pácienssel ,azonban a fizikai távolság miatt az egyedül elvégzett gyakorlatokra felelősséget nem vállalunk a fizikai jelenlét hiányában.
A tanácsadást csak élő videokapcsolatban tudjuk vállalni, melyhez szüksége van egy kamerával ellátott eszközre. (okostelefon, laptop, számítógép, táblagép) Életmódtanácsokkal, gyakorlati tanácsokkal segítem a hozzám fordulókat. Ellátásra szoruló betegek tanácsadását kizárólag családtag vagy felügyelet mellett tudom kivitelezni. Mielőtt napijegyet vagy bérletet vásárol, kipróbáljuk hogy működik-e az Ön által megjelölt videókapcsolat.

Az eljárás folyamata:

1.Kitölti a jelentkezési űrlapot és elfogadja az adatkezelési nyilatkozatot
2. Videókapcsolatot létesítünk
3. Megkapja a díjbekérőt a kiválasztott gyógytorna-tanácsadás csomagra
4. Utalással vagy online bankkártyával tud fizetni
5. Emailben visszaigazolást küldök
6. Időpontot egyeztetünk
7. Konzultálunk

Időpont lemondást díjmentesen kizárólag 24 órával a konzultáció megkezdése előtt tudok elfogadni, ellenkező esetben a konzultáció költsége levonásra kerül a bérlet árából.


NYILATKOZAT személyes és különleges adatok kezelése

hozzájárulok Gáspár Orsolya, a továbbiakban: Adatkezelő részére a jelen nyilatkozatomban foglalt személyes és különleges adataim kezeléséhez az alábbi feltételekkel:

 

Az Adatkezelő adatkezelésre a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet és az információs önrendelkezési jogáról és információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info.tv.) és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Az adatszolgálatás önkéntes.
Az adatkezelés célja a jelen nyilatkozat alapját képző írásbeli megbízásom szerinti egészségügyi szolgálatatások Adatkezelő által, valamint közreműködői, egyéb megbízottjai (továbbiakban: Közreműködők) igénybevételével történő teljesítése, jogok érvényesítése, személyem azonosítása, a szolgáltatásban résztvevők között kapcsolat tartás.
Az Adatkezelő a részére átadott adatokat az egészségügyi szolgáltatás befejezéséig kezelheti. Ezt követően az Adatkezelő kifejezett hozzájárulásom, vagy jogszabályi előírás alapján kezelheti az adatokat.
Adatkezelő által kezelt adataim, az Info. tv.3.§ 2. pont 3. pont b). alpont szerint személyes és különleges adatok, így elsődlegesen:
-név, email cím, telefonszám
-egészségügyi adatok, amelyek az egészségügyi szolgáltatás ellátásához szükségesek, különösen a betegség megnevezése, kortörténet, leletek, panaszok, diagnózis, elvégzendő vizsgálat neve,
-szükség esetén képviselőm, mint kapcsolattartó személyes adatai (név, lakcím, email cím, telefonszám).

További személyes és különleges adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
Hozzájárulok, hogy az adatkezelő részemre - szükség esetén kapcsolattartóm részére - postai úton levelet, elektronikus úton emailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat a kezelt adatoknak az egészségügyi szolgáltatás teljesítése céljából, az Adatkezelő Közreműködői részére történő átadására, továbbítására is vonatkozik. Az előzőeken túl a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadása - a törvénybe meghatározott kivételekkel - kizárólag előzetes hozzájárulásommal történhet.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható.
Kijelentem hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő - az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra és a jogorvoslati lehetőségre is kiterjedő- tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezése ismeretében tettem meg.
Orsolya gyógytorna © 2024

Telefon:

 06 30 847 8437